mindfulness, viure amb conciencia plena moment a moment

Mindfulness (atenció plena) és estar present d’una manera particular:
                          «Amb intenció, moment a moment i sense jutjar» (Kabat-Zinn, 1980).

 

Mindfulness es defineix com atenció plena, o consciència plena, i ens proposa una manera de parar esment a l’experiència del moment present, aquí i ara, amb consciència plena sense judicis. Viure amb consciència moment a moment.
El Mindfulness és una pràctica que exercita l’habilitat d’enfocar l’atenció i ser conscient dels pensaments, sentiments i emocions que flueixen a través de la nostra ment, el nostre cos i sense jutjar-los.

Observar com ens relacionem amb les experiències que esdevenen en el moment present sense quedar atrapat en el passat o preocupar-se pel futur.
Conrear la presència en les experiències que vivim, parar, observar i actuar, adonar-se del comportament automàtic i inconscient que ens porta a viure reactivament i, en algunes ocasions, de manera desadaptativa, per conrear respostes, més conscients i meditades, que ens orientin a una major serenitat i benestar.

Des del Mindfulness s’entrenen l’atenció, el focus i l’acceptació, per fluir suspenent judicis, amb curiositat, en el present i sense reacció. L’entrenament en Mindfulness deriva de la síntesi perfecta entre tots els coneixements que la neurociència ha aportat a la psicologia i la saviesa oriental relacionada amb la pràctica de la meditació.

Integrar Mindfulness en la vida quotidiana és un procés gradual que normalment requereix pràctica de la meditació i es complementa amb una sèrie de pràctiques informals, que es fan en la vida quotidiana, com caminar o endreçar-se, o qualsevol altra rutina, focalitzant l’atenció en el que estem fent, plenament presents.
Ens ajuda a recuperar el nostre equilibri intern, atenent de forma integral als aspectes de la persona: cos, ment i esperit.
Practicant l’atenció plena desenvolupem una major capacitat de discerniment i ens obre la porta cap a noves possibilitats, ens convida a viure una vida de manera plena i en el present.

La seva pràctica continuada permet augmentar la claredat mental, la regulació emocional, la reacció a l’estrès, resiliència i respostes daptatives a l’estrès, comunicació conscient, gestió conscient del temps i l’autocura.