Desenvolupament i orientació professional

En aquest programa d’orientació realitzem sessions individualitzades d’acompanyament en el desenvolupament professional.

L’objectiu és acompanyar a les persones en un procés d’orientació professional individualitzat i ajustat a la situació i necessitats concretes  en la que es troba cada una de les persones que inicia el procés amb la intenció de potenciar el desenvolupament de les persones amb processos de canvi i reptes professionals.

Amb cada participant del programa s’estableix un pla individual d’acció consensuat i coherent on hi consten les accions previstes en el programa  que poden ser donar conèixer les alternatives que ofereix el mercat laboral, concretar o reorientar objectius professionals, facilitar eines i recursos per a la  recerca i/ o la millora de feina i  afavorir estratègies d’afrontament de processos de selecció que facilitin  l’accés al mercat de treball .

Així mateix oferim orientació sobre els  recursos formatius existents per tal de millorar les seves competències professionals   i en el cas que convingui  oferir informació sobre el procediment i consecució  d’acreditació de competències professionals.

Les persones ateses disposaran de sessions, tant individuals com grupals, per desenvolupar el seu procés d’orientació, establint el seu punt de partida, analitzant els seus interessos i motivacions i identificant, adquirint i/o millorant les competències claus de la seva ocupació preferent.

Desenvolupa el teu potencial i posa’ten contacte amb nosaltres a :

EURECAT Mataro ( 93 741 91 00) pregunta per Montse Franco

O envia’ns un email i t’ampliarem tota la informació que necessitis a : montse.franco@ce.eurecat.org